Handicup 2015

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ HANDICUP 2015

Pro zanedbatelný zájem o HANDICUP 2015 bude tato akce přesunuta až na 23. července 2016!  Nadále budeme aktivně tuto akci podporovat a propagovat! Za případné komplikace se všem zájemcům o účast omlouváme. Tým rungorun.cz

Sportovní happening je určen pro sportovce i nesportovce s handicapem, všech výkonnostních kategorií. Vybranou trasu si proběhnou nevidomí, projedou vozíčkáři a jejich doprovod.

Trasy závodů jsou vedeny nádherným prostředím městských lesů Hradce Králové.

V městských lesích byly v roce 2011 otevřeny dvě značené turistické trasy pro vozíčkáře – modrá a červená. Modrá vede od lesního hřbitova k rybníku Výskyt a červená z Nového Hradce Králové lesními cestami také k rybníku Výskyt. Jejich celková kilometráž je téměř 14 km.

Centrem závodu je Bufet u Vlka, kde bude také veškeré zázemí se servisem v podobě občerstvení, stanových přístřešků, mobilních toalet pro vozíčkáře a stánky partnerů.

Samozřejmostí na akcích rungorun.cz je i “ Kejta party v Bufetu u Vlka“.

Poběžíme a pojedeme hlavně srdcem. Potkáte se s neznámými lidmi a stanou se z nich Vaši přátelé. Všichni nepoběží a trať neuvidí, a přesto si budete v cíli rovni, protože být odlišný je normální.

Možnost bezplatného zapůjčení koloběžky od českého výrobce koloběžek KOSTKA .

S koloběžkou se můžete seznámit v centru závodu, projet si část, či celou závodní trať!

KOSTKA má řešení pro začátečníky, pokročilé, profesionály, děti, pejsky, osoby se sníženou pohyblivostí, zkrátka každý si určitě najde tu svou koloběžku!

Kdy: V sobotu 25. července 2015. Start závodu v 11:00 hodin.
Kde: Včí jámy, Bufet u Vlka, Hradečnice, Nový Hradec Králové
Trať: Long-8km/ Half-4,5km. Terén- mírně zvlněný, po lesních zpevněných cestách, po asfaltu.
Časový limit: Časový limit na dokončení: Long-3 hodiny/ Half-3 hodiny
Mapa-Long http://www.cykloserver.cz/f/8217167180/
Mapa-Half http://www.cykloserver.cz/f/6ad7167191/
Pro handicapované sportovce činí startovné ZDARMA
Pro traséry nebo asistenty handicapovaných sportovců činí startovné ZDARMA

Možnost objednat v rámci registrace

V ceně startovného

 • Startovní číslo se jménem zůstává Vašim suvenýrem (platí pro registrované do 19.července 2015)
 • Pamětní medaile s motivem závodu
 • Občerstvení na trati (zahrnuje vodu a iontový nápoj)-platí pro trasu Long
 • Občerstvení v centru závodu (zahrnuje vodu a iontový nápoj)
 • Zázemí se servisem v Bufetu u Vlka, Hradečnice (šatny, úschovna věcí, mobilní toalety pro vozíčkáře)
 • Elektronické měření čipem
 • On-line zobrazení celkových výsledků
 • SMS po závodě s výsledným dosaženým časem
 • Organizace závodu
 • Zdravotnická služba

Registrace a úhrada startovného

Přihlásit se mohou jen osoby, kterým je v den závodu 15 let a více.

 1. Registrace je možná on-line vyplněním formuláře.

Registrace on-line končí v pátek 24. července 2015 ve 20:00.

 1. Registrace je možná na místě v den závodu do 10:30 hodin dle volných kapacit.
Nevidomý M/Ž Nevidomý muž/Nevidomá žena. Při registraci on-line je nutné vyplnit na druhé obrazovce pole s názvem: „JMÉNO A PŘÍJMENÍ TRASÉRA/ASISTENTA“
Vozíčkář M/Ž - ruční pohon Vozíčkář muž/Vozíčkář žena
Vozíčkář M/Ž - elektrický pohon Vozíčkář muž/Vozíčkář žena
Handbike M/Ž Handbike muži/Handbike ženy
Handicup team Zahrnuje 2 členy z toho minimálně jeden je handicapovaný. Do cíle musí doběhnout/dojet společně. Vyhlášeny budou první tři nejrychlejší teamy. Při registraci on-line je nutné vyplnit na druhé obrazovce pole s názvem: „JMÉNO A PŘÍJMENÍ TRASÉRA/ASISTENTA“

Prezence a nové registrace

Dne 25. července 2015 mezi 08:00-10:30 Vlčí Jámy, Bufet u Vlka, Hradečnice, Nový Hradec Králové.

08:00 Otevření registrací a prezentace závodníků
10:30 Ukončení registrací
11:00 Start závodu průběžný pro všechny kategorie
14:00 Vyhlášení vítězů

Ochranná přilba je povinná u kategorie Handbike, účast bez ní znamená diskvalifikaci.

CENY

První tři v každé kategorii dostanou věcné ceny.

Pokud v některé z kategorií bude méně než 5 závodníků, vyhlašuje se v dané kategorii pouze první místo!!!

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

Vyhlášení vítězů proběhne ve 14:00 nebo po doběhu všech vyhlašovaných do cíle.

OBČERSTVENÍ

V průběhu celého dne je možné využít občerstvení v Bufetu u Vlka.

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Zdravotník bude přítomen v prostorách startu a cíle po celou dobu konání akce.

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

Je připraveno v prostorách Bufetu u Vlka. Zahrnuje stanové přístřešky, mobilní toalety, úschovnu zavazadel, prezentaci závodníků s vydáváním startovních tašek, občerstvení, reklamní stánky partnerů.

DOPRAVNÍ SPOJENÍ A PARKOVÁNÍ

Využijte volná parkovací stání na parkovišti u Lesního hřbitova.

Spojení městskou hromadnou dopravou autobus č. 9 ze zastávky Terminál HD a ze zastávky Hlavní nádraží na konečnou zastávku Lesní hřbitov. Na start závodu je to pěšky cca 1 km.

ZNAČENÍ TRASY

Trasy budou zaznačeny červenobílou páskou. Na nepřehledných místech a křižovatkách bude pořadatel.

Upozornění: trať nemá certifikované měření vzdálenosti!

ÚSCHOVNA VĚCÍ

Uschovat věci je možné ve stanových přístřešcích na startu závodu nebo ve stanu, kde budou probíhat registrace.

Závodníci ve startovní tašce obdrží visačku se svým startovním číslem, které je nutné uvázat na věci (ideálně 1ks batůžek), které si závodník přeje uschovat. Vyzvednutí zavazadla je možné pouze po předložení Vašeho startovního čísla.

Pořadatel však během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka, jak je psáno v pravidlech závodu. Proto doporučujeme veškeré cennosti si nechat u sebe.

PRAVIDLA

Účastník závodu svou registrací, nastoupením do závodu a převzetím svého ID čipu prohlašuje, že:

 • Je obeznámen s tím, že pořadatel zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání soutěže, zejména za místo startu, cíle, TURISTICKY ZNAČENÝCH TRAS, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. počasím. Pokud bude třeba během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, účastník bere na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu
 • je si vědom důsledků spojených se svou účastí v závodu na vlastní odpovědnost a nebezpečí, zejména že není oprávněn požadovat na pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí v závodu
 • bere na vědomí, že pořadatel během závodu nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka
 • je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v soutěži
 • byl důkladně poučen o průběhu závodů
 • startuje na vlastní nebezpečí
 • zaslání přihlášky prostřednictvím internetu nahrazuje písemný podpis na papírové přihlášce
 • závodník je povinen řídit se regulemi tohoto závodu a dodržet trasu závodu
 • závodník musí mít upevněné startovní číslo na viditelném místě vpředu
 • organizátor není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním
 • veškeré materiály (fotografie a video) pořízené během akce mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář
 • závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky
 • pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu
 • Všichni závodníci startují na vlastní nebezpeční.
 • pořadatel závodníky pro případ úrazu nepojišťuje.
 • pořadatel si vyhrazuje právo přerušit či ukončit závod za situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí závodníků a to bez náhrady startovného
 • pokud je závodník neplnoletý, musí předložit souhlas rodičů, kde je uvedeno následující, v tomto znění:Příklad: Souhlasím se startem Jana Veselého, narozeného 14.6.1999, v závodě HANDICUP 2015, konaného dne 25. července 2015 v Hradci Králové, přebírám za něj plnou odpovědnost a zprošťuji pořadatele jakékoliv odpovědnosti v této věci.
  -Kateřina Veselá (matka): r.č……………, č.OP…………
  -Podpis:
 • u kategorie Handbike je povinná ochranná přilba, účast bez ní znamená diskvalifikaci.
 • u kategorie Handicup team musí doběhnout/dojet do cíle závodníci společně.
 • pokud závodník ukončí závod předčasně, je povinen o tomto informovat pořadatele sms zprávou ve formátu: „startovní číslo (např. 456) KONEC“ na čísle: 777 076 055


Dárkový poukaz

Dárkový poukaz pro tuto akci nelze objednat.

Váš e-mail:
Kategorie:
Startovné:

Historie

Historii momentálně připravujeme.