ZKUS NOČNÍ KUKS

ZKUS NOČNÍ KUKS

O závodu

Na trase 10 km vás zavedeme z Kuksu do Braunova Betléma a přes Křížovou cestu 21. století zase zpět. Na trase 5 km seběhnete z nemocnice v noční Labi, minete Šporkův mlýn a pokračujete v obnovené hře, ale v současné době z 222 stromů ze Stanovic zpět do Kuksu.

Kdy

13.7.2024

Kde

Hospitál Kuks

Trať

5 a 10km mapa

Registrace

PRAVIDLA ZKUS NOČNÍ KUKS

Tato pravidla upravují právní vztah mezi účastníkem závodu (závodníkem) a organizátorem závodu Zkus maraton Kuks (dále jen ZMK) a závodu Zkus noční Kuks (dále jen ZNK). Smluvní vztah vzniká registračním účastníkem, a to na stránkách http://sport-base.cz a současně úhradou startovního na účet organizátora závodu ZMK a ZNK. Při registraci v místě závodu (den před závodem nebo v den konání závodu) vzniká smluvní vztah úhradou startovného (obdržení platby organizátorem).

Tyto smluvní podmínky sestávají nedílnou součástí smlouvy mezi organizátorem závodu a přihlášeným účastníkem (závodníkem). Účastník závodu (závodník) bere na vědomí a souhlasím s tím, že organizátor je oprávněn změnit jak podmínky, tak i pravidla závodu. Každá změna bude zveřejněna na webových stránkách závodu www.rungorun.cz .

 

Pravidla závodu:

 • Závodu ZMK a ZNK se může zúčastnit fyzická osoba, jejíž zdravotní stav je způsobilý pro absolvování závodu a současně je starší 15 let. Účastník mladší 18 let, ale starší 15 let, se závod může zúčastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Tento odevzdá při vyzvednutí startovního čísla. Pokud se tak nestane, do závodu nemůže nastoupit. Pokud je účastník mladší 15 let a je pro něj vypsaná kategorie, může se zúčastnit pouze závodu Kids. I zde ovšem zůstává v platnosti pravidlo o písemném souhlasu zákonného zástupce.
 • V případě přihlášení do závodu přes http://sport-base.cz musí být platba povedená do 14 dnů od registrace na účet organizátora, v opačném případě dojde ke zrušení registrace.
 • Startovné se v případě nezúčastní z administrativních důvodů nevrací, startovní číslo ale lze přepsat na jinou osobu. V tomto případě se na nás obracejte písemně na email: info@rungorun.cz , kde vše společně vyřešíme.
 • Organizátor při účasti závodníka nenese žádnou právní odpovědnost za jeho aktuální zranění, či smrt v průběhu závodu
 • Organizátor při účasti závodníka nenese žádnou právní odpovědnost za zničení či poškození materiálu v průběhu závodu
 • Závodník je povinen dbát všech organizačních, technických a zabezpečovacích pokynů organizátora.
 • Organizátorovi závodníkovi organizátor doporučuje zajistit si každého, pro den závodu, úrazové pojištění.
 • Závodník nebude na start závodu vpuštěn pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, které by měly za následek snížení jeho zdravotní či fyzické způsobilosti.
 • Závodník, který způsobí škodu sobě, či jinému účastníku akce, organizátorům, či osobám blízkým spolupracujícím, je povinen uhradit vzniklou škodu na vlastní náklady.
 • Závodník nesmí na trať bez řádně připevněného čipu a startovního čísla (v některých ze závodů může být součástí startovního čísla).
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živé pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit. Startovné se nevrací.
 • V případě nedokončení závodu z jiného důvodu, musí být toto maximum sdělit organizátorům akce
 • Závod se koná za každého počasí.
 • Je striktně zakázáno odhazovat odpadky na trati v jiných místech než určený organizátorem.
 • Fotografie a videozáznamy pořízené v průběhu závodu má organizátor právo používat bez nároku na honorář autorů dané fotografie a videa.
 • Ceny se předávají pouze v závodě.
 • Výše uvedená pravidla a podmínky má organizátor právo měnit, doplňovat a upřesňovat Podle aktuálních podmínek na trati závodu.
REGISTRACE A VÝBĚR KATEGORIE

Dárkový poukaz

Odesílání..
Děkujeme! Právě jsme Vám poslali veškeré informace a platební údaje na Vámi vyplněný e-mail. Po zaplacení obdržíte dárkový poukaz.

Kategorie závodu a startovné

Kategorie Délka Věk Cena do 31.12 Cena od 01.01

Program akce

18.00 - 19.15 Prezence, registrace na dětské závody
18.00 - 20.45 Prezence, registrace na 5 km a 10 km
19.30 Start dětských závodů
21.30 Start 5km
21.45 Start 10 km