ZKUS POZNAT KUKS

ZKUS POZNAT KUKS

O závodu

V sobotu 28. července 2018 průběžně od 9:00 startuje přímo z nádvoří hospitalu KUKS  třetí ročník turistického pochodu pro celou rodinu ZKUS POZNAT KUKS.

Po stopách hraběte ŠPORKA na trasách 5km, 12km a 42km malebným Podkrkonoším…

Podkrkonoší se rozprostírá v podhůří Krkonoš a rozkládá se na ploše cca 700 km2 s nejvyšším vrcholem Zvičinou 671 m.n.m. Západně Podkrkonoší sousedí s Českým rájem a na jihu přechází do rovinatého Hradecka.

Všechny cesty vedou na Kuks. Pojďte spolu s námi poznat velkolepý barokní komplex bývalých lázní s hospitalem a jeho okolím skrz naskrz! Víte, že v Podkrkonoší máme přehradu podobnou zámku na Loiře, safari jako v Africe a Betlém jako živý. Navíc, vše je z Kuksu kousek.

Každý účastník pochodu obdrží mapu. Do vyznačených kolonek zaznamená odpovědi na jednoduché úkoly/otázky, které čekají na trase. Pro předem přihlášené účastníky pochodu je v cíli připraven diplom a pamětní medaile. Během celého dne bude probíhat na nádvoří hospitalu Kuks bohatý doprovodný program. K tanci a poslechu Vám bude hrát živá hudba, zábavná stanoviště pro děti a jiné. Občerstvit se budete moci v gastrozóně U Vlka, grilovanou kejtičkou, pivečkem, tradičními trdelníky a jinými lahůdkami. Doprovodný program budeme průběžně doplňovat.

Trasa 5km

poznávací trasa pro celou rodinu napříč generacemi vedená z nádvoří hospitalu Kuks, kolem kukské Madony sejdete k Labi, minete Šporkův mlýn a pokračujete obnovenou hraběcí alejí stávající z 222 stromů ze Stanovic zpět do Kuksu, projdete obcí a poté se vydáte přes most na druhý břeh Labe zpět na nádvoří hospitalu.

Trasa 12km

náročnější poznávací trasa pro celou rodinu napříč generacemi je vedena z nádvoří hospitalu Kuks, kolem kukské Madony po naučné stezce kolem Braunova betléma, kde uvidíte to nejlepší z českého baroka, do skal vytesanou galerii soch M. B. Brauna. Z betléma pokračujete pod Hřibojedským vrchem na Žireckou podstráň na Křížovou cestu 21. století – sen hraběte Šporka vybudovat křížovou cestu vyplněný soudobými sochaři po 300 letech. V obci Stanovice minete Šporkův mlýn a zamíříte podél Labe do lomu Sv. Klimenta, který v roce 2010 vysvětil kardinál Dominik Duka zpět do Kuksu, zde projdete nejzajímavější místa v celé obci a poté se vydáte přes most na druhý břeh Labe zpět na nádvoří hospitalu.

 Trasa 42km

náročná trasa po stopách kukského maratonu je vedena z nádvoří hospitalu Kuks, po naučné stezce kolem Braunova betléma, kde uvidíte to nejlepší z českého baroka, do skal vytesanou galerii soch M. B. Brauna. Z betléma pokračujete pod Hřibojedským vrchem na Krakonošovu vyhlídku, odtud dále směrem na přírodní památku Čertovy hrady, souvislé balvaniště cenomanských pískovců s ojedinělými starými buky. Dále po turistických značkách na Zvičinu 671 m.n.m. nejvyšší horu Podkrkonoší s výhledy na Krkonoše, Jizerské i Orlické hory. Na cestě zpět minete Lázně pod Zvičinou- poutní místo a bývalé lázně s mariánským pramenem s úžasným panoramatickým výhledem na Krkonoše. Přes obec Bílá Třemešná dojdete na přehradu Les Království na Labi. V roce 1964 byla vyhlášena technickou památkou. Zdálky přehrada vypadá jako zámek. Kamenné věžičky s červenou stříškou na koruně hráze evokují něco vznešeného, skoro pohádkového. Po hrázi přehrady přejdete tam i zpět a zamíříte si to do Dvora Králové nad Labem, města českých královen. Přes obec Žireč se dostanete na Křížovou cestu 21. století – sen hraběte Šporka vybudovat křížovou cestu vyplněný soudobými sochaři po 300 letech. V obci Stanovice minete Šporkův mlýn a po naučné stezce se vrátíte zpět do Kuksu.

Na trase dlouhé 42km s pozitivním převýšením 998metrů po stopách kukského maratonu si dosyta užijete zvlněnou krajinu, rozlehlá údolí, snad i prosluněné stráně, prameny, říčky, rybníky, množství památek a míst opředených pověstmi.

Srdeční záležitostí bude bezesporu stoupání na nejvyšší vrchol Podkrkonoší, Zvičinu 671 m.n.m.

Zkus poznat Kuks i Ty!

Kdy

V sobotu 28.července 2018

Kde

Hospital Kuks, Kuks 544 43
GPS: 50°23’51.836″N, 15°53’22.102″E

Časový limit: do 19:00 hodin

Trať

5km mapa

12km mapa

42km mapa

Registrace

Účastnit pochodu se mohou dospělí a mládež bez rozdílu věku a pohlaví. U mládeže je spodní věková hranice 15 let. 

• Registrace je možná on-line vyplněním formuláře a následnou platbou na bankovní účet pod přiděleným variabilním symbolem.
V registračním formuláři vyplňte pole s názvem „Jméno druhého člena rodiny“ v případě volby balíčku RODINA, které bude uvedeno na pamětním listě.
• Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu : 606909606/2010.
• Registrace on-line končí ve středu 25.července 2018 ve 20:00.
Registrační poplatek musí být uhrazen do 5 pracovních dnů od registrace. V opačném případě bude registrace automaticky zrušena.
Registrace je možná na místě v den akce 09:00-16:00 hodin.

REGISTRACE A VÝBĚR KATEGORIE

Dárkový poukaz

Odesílání..
Děkujeme! Právě jsme Vám poslali veškeré informace a platební údaje na Vámi vyplněný e-mail. Po zaplacení obdržíte dárkový poukaz.

Kategorie závodu a startovné

Trasy 5km/12km/42km. Trasy jsou vedeny po turisticky značených cestách, po asfaltu, po lesních zpevněných a nezpevněných cestách. Některé úseky jsou vedeny po silnici II. a III. třídy. Pochod se koná za běžného silničního provozu, proto upozorňujeme účastníky, že je nutné dodržovat pravidla silničního provozu. V místech, kde budou chodci přecházet silnici bude výstražné značení. V těchto místech prosím dbejte maximální opatrnosti!

Kategorie Délka Věk Cena do 28.07 Cena od 29.07
Jednotlivec 5km bez rozdílu věku 70 Kč 70 Kč
Jednotlivec 12km bez rozdílu věku 70 Kč 70 Kč
Jednotlivec 42km bez rozdílu věku 70 Kč 70 Kč
Rodina 5km bez rozdílu věku 120 Kč 120 Kč
Rodina 12km bez rozdílu věku 120 Kč 120 Kč
Rodina 42km bez rozdílu věku 120 Kč 120 Kč

Program akce

09:00-16:00 Prezence, registrace účastníků
19:00 Ukončení turistického pochodu
Doprovodný program

V ceně startovného

 • V ceně startovného Jednotlivec:
 • Pamětní list
 • Pamětní medaile (platí pro zaplacené registrace do 23. července 2018)
 • Organizace pochodu
 • V ceně startovného Rodina:
 • Pamětní list
 • Pamětní medaile (platí pro zaplacené registrace do 23. července 2018)
 • Pamětní medaile pro druhého člena rodiny (platí pro zaplacené registrace do 23. července 2018)
 • Organizace pochodu
 • Dárek pro děti

Ostatní informace

PREZENCE A NOVÉ REGISTRACE

Dne 28. července 2018, nádvoří hospitalu Kuks  09:00-16:00

OBČERSTVENÍ

Celý den je možné se občerstvit v gastrozóně U Vlka.

DOPRAVNÍ SPOJENÍ A PARKOVÁNÍ

Veškerá motorová vozidla budou odkláněna na parkovací stání v obci Kuks. Parkoviště je zpoplatněno částkou 50,-Kč/auto na den. Kapacita parkoviště je omezena. Je nutné dbát pokynů pořadatelské služby. Odtud vede pěší cesta k areálu Hospitalu Kuks a trvá cca 10 minut.

ZNAČENÍ POCHODU

Všechny trasy jsou zaznačeny turistickými značkami.

Startovní listina 2018

Pravidla

Účastník akce svou registrací, zaplacením registračního poplatku prohlašuje, že:

 • jeho účast na akci je dobrovolná a je na vlastní riziko a nebezpečí
 • jeho zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům akce
 • je psychicky i zdravotně způsobilý se uvedené akce zúčastnit a v případě jakéhokoliv zranění či úrazu nebude po pořadateli požadovat žádné finanční ani jiné odškodnění a bolestné
 • veškeré materiály (fotografie a video) pořízené během akce mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář
 • je obeznámen s tím, že pořadatel zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání akce, zejména za místo startu, cíle, turisticky značených tras, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky akce dané např. počasím. Pokud bude třeba během akce použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, účastník bere na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu
 • bere na vědomí, že pořadatel během akce nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka
 • je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí na akci
 • byl důkladně poučen o průběhu akce
 • netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním
 • zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada registračního poplatku nahrazují písemný podpis na papírové přihlášce
 • účastník akce je povinen řídit se regulemi této akce a dodržet trasu pochodu
 • akce se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky
 • registrační poplatek je konečný a nevratný
 • pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu
 • pořadatel si vyhrazuje právo upravit trasu pochodu
 • pořadatel si vyhrazuje právo přerušit či ukončit pochod za situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí účastníků a to bez náhrady registračního poplatku

Zkus poznat Kuks 2017

FOTOGALERIE ZKUS POZNAT KUKS 2017