Zkus maraton Kuks

Zkus maraton Kuks

O závodu

Trasa maratonu je vedena z nádvoří Hospitalu Kuks, po naučné stezce kolem Braunova betléma, kde uvidíte to nejlepší z českého baroka, do skal vytesanou galerii soch M. B. Brauna. Dále po turistických značkách na Zvičinu- nejvyšší horu Podkrkonoší s výhledy na Krkonoše, Jizerské i Orlické hory. Na cestě zpět mineme Lázně pod Zvičinou- poutní místo a bývalé lázně s mariánským pramenem s úžasným panoramatickým výhledem na Krkonoše. Přes obec Bílá Třemešná doběhneme na přehradu Les Království na Labi. V roce 1964 byla vyhlášena technickou památkou. Zdálky vypadá jako zámek. Kamenné věžičky s červenou stříškou na koruně hráze evokují něco vznešeného, skoro pohádkového.
Po hrázi přehrady přeběhneme tam i zpět a míříme si to do Dvora Králové nad Labem, města českých královen. Přes obec Žireč se dostaneme na Křížovou cestu 21. století – sen hraběte Šporka vybudovat křížovou cestu vyplněný soudobými sochaři po 300 letech. V obci Stanovice mineme Šporkův mlýn a po naučné stezce se vracíme zpět do Kuksu. Na trase maratonu si dosyta užijete zvlněnou krajinu, rozlehlá údolí, snad i prosluněné stráně, prameny, říčky, rybníky, množství památek a míst opředených pověstmi. Srdeční záležitostí bude bezesporu stoupání na nejvyšší vrchol Podkrkonoší, Zvičinu 671 m.n.m.
Trasa 1/2maratonu je vedena po nádherných poutních místech v okolí Hospitalu Kuks, navštíví Braunův betlém a zpět do Kuksu se vrátí přes Křížovou cestu 21. století. Desítka navštíví Braunův betlém a zpět do Kuksu se vrátí přes Křížovou cestu 21. století. Na trase 5km seběhnete z hospitalu k nočnímu Labi, minete Šporkův mlýn a pokračujete obnovenou hraběcí alejí stávající z 222 stromů ze Stanovic zpět do Kuksu.


PRAVIDLA ZKUS MARATOM KUKS 

Tato pravidla upravují právní vztah mezi účastníkem závodu (závodníkem) a organizátorem závodu Zkus maraton Kuks (dále jen ZMK) a závodu Zkus noční Kuks (dále jen ZNK). Smluvní vztah vzniká registrací účastníka, a to na stránkách http://sport-base.cz a současně úhradou startovného na účet organizátora závodu ZMK a ZNK. Při registraci v místě závodu (den před závodem nebo v den konání závodu) vzniká smluvní vztah úhradou startovného (obdržení platby organizátorem).

Tyto smluvní podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy mezi organizátorem závodu a přihlášeným účastníkem (závodníkem). Účastník závodu (závodník) bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn změnit jak podmínky, tak i pravidla závodu. Každá změna bude zveřejněna na webových stránkách závodu www.rungorun.cz.

 

Pravidla závodu:

 • Závodu ZMK a ZNK se může zúčastnit fyzická osoba, jejíž zdravotní stav je způsobilý pro absolvování závodu a současně je starší 15 let. Účastník mladší 18 let, ale starší 15 let, se závodu může účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Tento odevzdá při vyzvednutí startovního čísla. Pokud se tak nestane, do závodu nemůže nastoupit. Pokud je účastník mladší 15 let a je pro něj vypsaná kategorie, může se zúčastnit pouze závodu Kids. I zde ovšem zůstává v platnosti pravidlo o písemném souhlasu zákonného zástupce.
 • V případě přihlášení do závodu přes http://sport-base.cz musí být platba povedena do 14 dnů od registrace na účet organizátora, v opačném případě dojde ke zrušení registrace.
 • Startovné se v případě neúčasti z administrativních důvodů nevrací, startovní číslo ale lze přepsat na jinou osobu. V tomto případě se na nás obracejte písemně na email: info@rungorun.cz, kde vše společně vyřešíme.
 • Organizátor při účasti závodníka nenese žádnou právní odpovědnost za jeho případné zranění, či smrt v průběhu závodu
 • Organizátor při účasti závodníka nenese žádnou právní odpovědnost za zničení či poškození materiálu v průběhu závodu
 • Závodník je povinen dbát veškerých organizačních, technických a zabezpečovacích pokynů organizátora.
 • Každému závodníkovi organizátor doporučuje zajistit si, pro den závodu, úrazové připojištění.
 • Závodník nebude na start závodu vpuštěn pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, které by měly za následek snížení jeho zdravotní či fyzické způsobilosti.
 • Závodník, který způsobí škodu sobě, či jinému účastníku akce, organizátorům, či osobám blízce spolupracujícím, je povinen uhradit vzniklou škodu na vlastní náklady.
 • Závodník nesmí na trať bez řádně připevněného čipu a startovního čísla (v některém ze závodů může být čip součástí startovního čísla).
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živelné pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit. Startovné se nevrací.
 • V případě nedokončení závodu z jakéhokoliv důvodu, musí toto závodník neprodleně sdělit organizátorům akce
 • Závod se koná za každého počasí.
 • Je striktně zakázáno odhazovat odpadky na trati v jiných místech než určených organizátorem.
 • Fotografie a videozáznamy pořízené v průběhu závodu má organizátor právo použít bez nároku na honorář autorovi dané fotografie a videa.
 • Ceny se předávají pouze v den závodu.
 • Výše uvedená pravidla a podmínky má organizátor právo měnit, doplňovat a upřesnit vzhledem k aktuálním podmínkám na trati závodu.
Kdy

18.5.2024

Kde

Start a cíl závodu v Hospitalu Kuks

Trať

5 a 10 km mapa

1/2 maraton mapa

maraton mapa

Registrace

PRAVIDLA ZKUS MARATOM KUKS a ZKUS NOČNÍ KUKS

Tato pravidla upravují právní vztah mezi účastníkem závodu (závodníkem) a organizátorem závodu Zkus maraton Kuks (dále jen ZMK) a závodu Zkus noční Kuks (dále jen ZNK). Smluvní vztah vzniká registrací účastníka, a to na stránkách http://sport-base.cz a současně úhradou startovného na účet organizátora závodu ZMK a ZNK. Při registraci v místě závodu (den před závodem nebo v den konání závodu) vzniká smluvní vztah úhradou startovného (obdržení platby organizátorem).

Tyto smluvní podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy mezi organizátorem závodu a přihlášeným účastníkem (závodníkem). Účastník závodu (závodník) bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn změnit jak podmínky, tak i pravidla závodu. Každá změna bude zveřejněna na webových stránkách závodu www.rungorun.cz.

 

Pravidla závodu:

 • Závodu ZMK a ZNK se může zúčastnit fyzická osoba, jejíž zdravotní stav je způsobilý pro absolvování závodu a současně je starší 15 let. Účastník mladší 18 let, ale starší 15 let, se závodu může účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Tento odevzdá při vyzvednutí startovního čísla. Pokud se tak nestane, do závodu nemůže nastoupit. Pokud je účastník mladší 15 let a je pro něj vypsaná kategorie, může se zúčastnit pouze závodu Kids. I zde ovšem zůstává v platnosti pravidlo o písemném souhlasu zákonného zástupce.
 • V případě přihlášení do závodu přes http://sport-base.cz musí být platba povedena do 14 dnů od registrace na účet organizátora, v opačném případě dojde ke zrušení registrace.
 • Startovné se v případě neúčasti z administrativních důvodů nevrací, startovní číslo ale lze přepsat na jinou osobu. V tomto případě se na nás obracejte písemně na email: info@rungorun.cz, kde vše společně vyřešíme.
 • Organizátor při účasti závodníka nenese žádnou právní odpovědnost za jeho případné zranění, či smrt v průběhu závodu
 • Organizátor při účasti závodníka nenese žádnou právní odpovědnost za zničení či poškození materiálu v průběhu závodu
 • Závodník je povinen dbát veškerých organizačních, technických a zabezpečovacích pokynů organizátora.
 • Každému závodníkovi organizátor doporučuje zajistit si, pro den závodu, úrazové připojištění.
 • Závodník nebude na start závodu vpuštěn pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, které by měly za následek snížení jeho zdravotní či fyzické způsobilosti.
 • Závodník, který způsobí škodu sobě, či jinému účastníku akce, organizátorům, či osobám blízce spolupracujícím, je povinen uhradit vzniklou škodu na vlastní náklady.
 • Závodník nesmí na trať bez řádně připevněného čipu a startovního čísla (v některém ze závodů může být čip součástí startovního čísla).
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živelné pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit. Startovné se nevrací.
 • V případě nedokončení závodu z jakéhokoliv důvodu, musí toto závodník neprodleně sdělit organizátorům akce
 • Závod se koná za každého počasí.
 • Je striktně zakázáno odhazovat odpadky na trati v jiných místech než určených organizátorem.
 • Fotografie a videozáznamy pořízené v průběhu závodu má organizátor právo použít bez nároku na honorář autorovi dané fotografie a videa.
 • Ceny se předávají pouze v den závodu.
 • Výše uvedená pravidla a podmínky má organizátor právo měnit, doplňovat a upřesnit vzhledem k aktuálním podmínkám na trati závodu.
REGISTRACE A VÝBĚR KATEGORIE

Dárkový poukaz

Odesílání..
Děkujeme! Právě jsme Vám poslali veškeré informace a platební údaje na Vámi vyplněný e-mail. Po zaplacení obdržíte dárkový poukaz.

Kategorie závodu a startovné

Kategorie Délka Věk Cena do 31.12 Cena od 01.01

Program akce

8.15 – 9.10 Prezence, registrace Dětské závody
9.00 – 11.35 Prezence, registrace maraton, 1/2 maraton, desítka, pětka
9:10 Start Maraton (PRO ZÁVODNÍKY S ČASEM 5:20 H A VYŠŠÍM)
9.30 – 10.00 Dětské závody
10.10 Vyhlášení Dětské závody
10.30 Start Maraton
11.15 Start Půlmaraton
11.30 Start Desítky
11.45 Start Desítky se psem
12.00 Start Pětky
14.15 Vyhlášení vítězů Pětky
14.30 Vyhlášení vítězů Desítky
15.00 Vyhlášení vítězů Půlmaratonu
15.30 Vyhlášení vítězů Maratonu

V ceně startovného

chip a startovní číslo od sport-base.cz

kvalitní občerstvení během i po závodě od společnosti Volchem.cz

doplněk stravy ve startovní obálce od Volchem.cz

slevy od partnerů akce

účastnická medaile