Zkus poznat Kuks po stopách hraběte Šporka

V sobotu 29. července 2017 průběžně od 9:00  startuje přímo z nádvoří hospitalu KUKS první ročník turistického pochodu pro celou rodinu napříč generacemi

ZKUS POZNAT KUKS po stopách hraběte ŠPORKA na trasách 5km, 12km a 42km malebným Podkrkonoším.

 Podkrkonoší se rozprostírá v podhůří Krkonoš a rozkládá se na ploše cca 700 km2 s nejvyšším vrcholem Zvičinou 671 m.n.m. Západně Podkrkonoší sousedí s Českým rájem a na jihu přechází do rovinatého Hradecka.

Všechny cesty vedou na Kuks. Pojďte spolu s námi poznat velkolepý barokní komplex bývalých lázní s hospitalem a jeho okolím skrz naskrz! Víte, že v Podkrkonoší máme přehradu podobnou zámku na Loiře, safari jako v Africe a Betlém jako živý. Navíc, vše je z Kuksu kousek.

Každý účastník pochodu obdrží mapu. Do vyznačených kolonek zaznamená odpovědi na jednoduché úkoly/otázky, které čekají na trase. Pro předem přihlášené účastníky pochodu je v cíli připraven diplom a pamětní medaile. Během celého dne bude probíhat na nádvoří hospitalu Kuks bohatý doprovodný program. K tanci a poslechu Vám bude hrát živá hudba, zábavná stanoviště pro děti a jiné. Občerstvit se budete moci v gastrozóně U Vlka, grilovanou kejtičkou, pivečkem, tradičními trdelníky a jinými lahůdkami. Doprovodný program budeme průběžně doplňovat.

 Trasa 5km

poznávací trasa pro celou rodinu napříč generacemi vedená z nádvoří hospitalu Kuks, kolem kukské Madony sejdete k Labi, minete Šporkův mlýn a pokračujete obnovenou hraběcí alejí stávající z 222 stromů ze Stanovic zpět do Kuksu, projdete obcí a poté se vydáte přes most na druhý břeh Labe zpět na nádvoří hospitalu.

Trasa 12km

náročnější poznávací trasa pro celou rodinu napříč generacemi je vedena z nádvoří hospitalu Kuks, kolem kukské Madony po naučné stezce kolem Braunova betléma, kde uvidíte to nejlepší z českého baroka, do skal vytesanou galerii soch M. B. Brauna. Z betléma pokračujete pod Hřibojedským vrchem na Žireckou podstráň na Křížovou cestu 21. století – sen hraběte Šporka vybudovat křížovou cestu vyplněný soudobými sochaři po 300 letech. V obci Stanovice minete Šporkův mlýn a zamíříte podél Labe do lomu Sv. Klimenta, který v roce 2010 vysvětil kardinál Dominik Duka zpět do Kuksu, zde projdete nejzajímavější místa v celé obci a poté se vydáte přes most na druhý břeh Labe zpět na nádvoří hospitalu.

Trasa 42km

náročná trasa po stopách kukského maratonu je vedena z nádvoří hospitalu Kuks, po naučné stezce kolem Braunova betléma, kde uvidíte to nejlepší z českého baroka, do skal vytesanou galerii soch M. B. Brauna. Z betléma pokračujete pod Hřibojedským vrchem na Krakonošovu vyhlídku, odtud dále směrem na přírodní památku Čertovy hrady, souvislé balvaniště cenomanských pískovců s ojedinělými starými buky. Dále po turistických značkách na Zvičinu 671 m.n.m. nejvyšší horu Podkrkonoší s výhledy na Krkonoše, Jizerské i Orlické hory. Na cestě zpět minete Lázně pod Zvičinou- poutní místo a bývalé lázně s mariánským pramenem s úžasným panoramatickým výhledem na Krkonoše. Přes obec Bílá Třemešná dojdete na přehradu Les Království na Labi. V roce 1964 byla vyhlášena technickou památkou. Zdálky přehrada vypadá jako zámek. Kamenné věžičky s červenou stříškou na koruně hráze evokují něco vznešeného, skoro pohádkového. Po hrázi přehrady přejdete tam i zpět a zamíříte si to do Dvora Králové nad Labem, města českých královen. Přes obec Žireč se dostanete na Křížovou cestu 21. století – sen hraběte Šporka vybudovat křížovou cestu vyplněný soudobými sochaři po 300 letech. V obci Stanovice minete Šporkův mlýn a po naučné stezce se vrátíte zpět do Kuksu.

Na trase dlouhé 42km s pozitivním převýšením 998metrů po stopách kukského maratonu si dosyta užijete zvlněnou krajinu, rozlehlá údolí, snad i prosluněné stráně, prameny, říčky, rybníky, množství památek a míst opředených pověstmi.

Srdeční záležitostí bude bezesporu stoupání na nejvyšší vrchol Podkrkonoší, Zvičinu 671 m.n.m.

Zkus poznat Kuks i Ty!

 Více info a registrace na pochod pro turisty, pochodníky a poutníky na webu www.rungorun.cz